Giới thiệu

Xin chào xin chào!

Blog này là nơi chia sẻ những quan điểm cá nhân, những trải nghiệm đúc kết được từ cuộc sống và công việc. Mình đang hành nghề IT, cụ thể là quản lý dự án CNTT.