Categories
Góc hành nghề Project Management

Sự khác nhau giữa Project Output vs Outcome

Project Output vs Outcome đều là kết quả trực tiếp từ một project (dự án) và có sự tương đồng nhất định. Nhiều bạn vẫn đang hiểu lầm rằng chúng là như nhau. Ví dụ: Trong một dự án phần mềm, các thành viên nhóm dự án đều cho rằng output vs outcome chỉ là […]