Categories
Góc hành nghề Học tiếng Anh

Cách đọc số đếm và số thứ tự trong tiếng Anh

Bạn sẽ đọc 25 là twenty-five hay twenty-fifth? Oh, còn tùy trường hợp đó là số đếm hay số thứ tự. Hãy cùng xem cách đọc số đếm và số thứ tự trong tiếng Anh nhé. Số đếm và số thứ tự là hai dạng số mà chúng ta sẽ sử dụng nhiều trong tiếng […]