Categories
Góc tản mạn

Làm gì khi buồn chán, tinh thần đi xuống?

Dừng ngay lại! Ra quyết định lúc buồn chán hay tinh thần đi xuống, có thể làm cho tình hình càng thêm xấu đi hoặc gây ra những hậu quả không lường trước được. Nghe có vẻ nghiêm trọng nhỉ? Nhưng thực tế mình đã lâm vào hoàn cảnh đó. Xin được kể cùng bạn. […]